Επικοινωνήστε μαζί μας

Μάθετε σήμερα τα οφέλη της χορηγίας ή της υποψηφιότητάς σας

Πληροφορίες

Χρυσούλα Κορδούλη, τηλ.: 210 6617777, (εσωτ. 204), e-mail: [email protected]

Media Partner

Χορηγοί Επικοινωνίας

Διοργάνωση

Official Publication