Όροι συμμετοχής - Οδηγίες

Η διαδικασία αξιολόγησης, τα ζητούμενα και οι όροι συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής

Στα βραβεία μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα, ανάλογα με την κατηγορία: φαρμακευτικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, ιδιωτικές κλινικές, διαγνωστικά Κέντρα, δημόσια νοσοκομεία, σύλλογοι ασθενών, ιατρικές επιστημονικές εταιρείες, πανεπιστημιακά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα, εκπαιδευτικά ιδρύματα, MKO που υλοποιούν δράσεις στο χώρο της Υγείας, δημόσιοι φορείς και οργανισμοί του χώρου της Υγείας, επιχειρήσεις πληροφορικής ή τηλεπικοινωνιών, συμβουλευτικές εταιρείες , φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, επιχειρήσεις εκτός κλάδου Υγείας που υλοποιούν πρωτοβουλίες για την υγεία.

 • Οι υποψηφιότητες θα πρέπει να αφορούν σε ενέργειες και προγράμματα τα οποία υλοποιήθηκαν από 1η Ιανουαρίου 2016 έως και 31 Μαΐου 2017.
 • Κάθε επιχείρηση / φορέας/ οργανισμός που συμμετέχει έχει το δικαίωμα να υποβάλει υποψηφιότητα σε όσες κατηγορίες επιθυμεί.
 • Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα, μετά την υποβολή των υποψηφιοτήτων, να συγχωνεύσουν ή να ακυρώσουν κατηγορίες.

Υποβολή των υποψηφιοτήτων

Για να θεωρηθεί έγκυρη μία υποψηφιότητα θα πρέπει να υποβληθεί μέχρι τις 7 Ιουλίου 2017 με την ακόλουθη διαδικασία:

 • Να επισκεφτείτε το Website των βραβείων www.healthcareawards.gr, να συμπληρώσετε και να υποβάλετε την online αίτηση υποψηφιότητας.
 • Nα γίνει η κατάθεση του συνολικού ποσού υποψηφιότητας στους τραπεζικούς λογαριασμούς που θα σας υποδείξουμε και να σταλεί το αποδεικτικό κατάθεσης στο: e-mail: ckordouli@boussias.com

Ζητούμενα για την υποβολή της υποψηφιότητας

Στην online αίτηση υποψηφιότητας θα σας ζητηθεί να απαντήσετε στα παρακάτω ζητούμενα:

1. Έκθεση & Περιγραφή Υποψηφιότητας (έως 1.000 λέξεις)

Περιγράψτε την πρωτοβουλία / πρόγραμμα / έργο / προϊόν ή υπηρεσία σας, αναλόγως με την κατηγορία των βραβείων, αναφέροντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία (ποιοτικά και ποσοτικά) που παρουσιάζουν όσο πιο ολοκληρωμένα την υποψηφιότητά σας, και απαντούν σε βασικές ερωτήσεις, όπως:
 • Ο στόχος της πρωτοβουλίας / του προγράμματος / του έργου / του προϊόντος ή υπηρεσίας, η στρατηγική και η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την υλοποίηση του, οι προκλήσεις που τυχόν αντιμετωπίσατε στην πορεία.
 • Οι πόροι (οικονομικοί και ανθρώπινοι) που επενδύθηκαν και η οργάνωση τους.
 • Τα τυχόν στοιχεία καινοτομίας και πρωτοπορίας που διέθετε το πρόγραμμα / έργο / προιόν ή υπηρεσία.
 • Τα αποτελέσματα (μετρήσιμα όπου είναι εφικτό) και τα οφέλη που προέκυψαν για την επιχείρηση / φορέα / οργανισμό.
 • Ο αντίκτυπος και τα οφέλη (μετρήσιμα όπου είναι εφικτό) για την οικονομία, το κοινωνικό σύνολο ή τους ασθενείς.

Χρησιμοποιείστε απλό κείμενο (Plain Text). Στο κείμενό σας μπορεί να περιλαμβάνεται link (π.χ. http://www.healthcareawards.gr)

2. Φωτογραφίες (αρχείο .jpg έως 3ΜΒ)

Προαιρετικά έως 4 φωτογραφίες.

3. Video link (YouΤube, Vimeo ή self hosted)

Προαιρετικά.

Αξιολόγηση υποψηφιοτήτων

 • Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων από την Κριτική Επιτροπή θα πραγματοποιηθεί με βάση το κείμενο και το link που οι εταιρείες έχουν υποβάλει στην online αίτηση υποψηφιότητας και σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια αξιολόγησης.
 • Οι διοργανωτές και η Κριτική Επιτροπή δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενο και για τυχόν ελλιπή στοιχεία των υποψηφιοτήτων.
 • Μετά την αξιολόγηση της Κριτικής Επιτροπής, η διοργάνωση των βραβείων θα ενημερώσει τους συμμετέχοντες για τα αποτελέσματα.
 • Οι αποφάσεις και τα αποτελέσματα της Κριτικής Επιτροπής δεν αμφισβητούνται.

Κριτήρια αξιολόγησης

 • Στόχος / Στρατηγική / Οργάνωση / Μεθοδολογία που ακολουθήθηκε
 • Πόροι (Οικονομικοί και ανθρώπινοι) που επενδύθηκαν
 • Καινοτομία και πρωτοπορία
 • Μετρήσιμα αποτελέσματα και οφέλη που προέκυψαν για την επιχείρηση / φορέα / οργανισμό
 • Αντίκτυπος και οφέλη για την κοινωνία, την οικονομία, την βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών ή την πρόσβαση τους σε θεραπείες

Κόστος υποψηφιότητας

H πρώτη υποψηφιότητα: 300€ + 24% Φ.Π.Α.

Κάθε επόμενη υποψηφιότητα: 250€ + 24% Φ.Π.Α.

Πακέτο 5 υποψηφιοτήτων (1 υποψηφιότητα δωρεάν): 1.050€ + 24% Φ.Π.Α.

Πακέτο 8 υποψηφιοτήτων (2 υποψηφιότητες δωρεάν): 1.550€ + 24% Φ.Π.Α.

Για τα Δημόσια Νοσοκομεία και τα Πανεπιστήμια, η υποβολή της πρώτης υποψηφιότητας είναι δωρεάν και το κόστος για κάθε επόμενη υποψηφιότητα είναι 150€ + 24% Φ.Π.Α.

Για τις ΜΚΟ το κόστος της υποψηφιότητας είναι 150€ +24% Φ.Π.Α.

Για τους Συλλόγους Ασθενών η υποβολή υποψηφιοτήτων είναι δωρεάν.

Σημ.: Στο κόστος υποψηφιότητας συμπεριλαμβάνονται 2 δωρεάν προσκλήσεις για την Τελετή Απονομής των Βραβείων ανά συμμετέχουσα εταιρεία.

Διοργάνωση

Boussias Communications

Official Publication

Μέγας Χορηγός

Η ιστορία της εταιρείας ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ξεκινά το 1924. Με περισσότερα από 90 χρόνια εμπειρίας στον χώρο του φαρμάκου έχει να επιδείξει ιδιαίτερα επιτεύγματα μέσα από το ευρύ φάσμα των δραστηριοτήτων της όπως παραγωγή, εμπορία, εξαγωγή και διανομή φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων. Το προσωπικό της εταιρείας ανέρχεται στα 1.100 άτομα.

Η ΒΙΑΝΕΞ διαθέτει 4 state-of-art, πλήρως εξειδικευμένα εργοστάσια παραγωγής τα οποία έχουν εξαιρετικές δυνατότητες παραγωγής.

Η εταιρεία καλύπτει όλο το φάσμα παραγωγής ενώ συνεχώς αναβαθμίζει το εύρος των παρεχόμενων υπηρεσιών τόσο εντός Ελλάδος όσο και στις χώρες στις οποίες πραγματοποιεί εξαγωγές.

Η ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. παρέχει σε Φαρμακευτικές Εταιρείες του εξωτερικού, που δεν δραστηριοποιούνται στην Ελληνική αγορά, ένα πλήρες πλαίσιο υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών, το οποίο περιλαμβάνει υπηρεσίες Marketing, Πωλήσεων, Εγκρίσεων καθώς και Φαρμακοεπαγρύπνησης.

Χορηγοί

O Όμιλος Υγείας AFFIDEA ανήκει στη Waypoint Capital, έναν από τους μεγαλύτερους επενδυτές σε Life Sciences, με τομείς δραστηριότητας την Ακτινοθεραπεία, τις Διαγνωστικές Εξετάσεις και την Ακτινολογία. Είναι ο μεγαλύτερος πάροχος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην Ευρώπη, με παρουσία σε 18 χώρες και 246 μονάδες υγείας, και μεγάλη τεχνογνωσία στη διαχείριση ασφαλισμένων Δημοσίου & Ιδιωτικού Τομέα.

H Αffidea Ελλάδας, είναι η ελληνική θυγατρική εταιρεία της AFFIDEA προσμετρώντας ήδη 12 χρόνια παρουσίας. Σήμερα, λειτουργεί ένα εκτεταμένο δίκτυο διαγνωστικών εργαστηρίων, εγκατεστημένων σε πρότυπους ιατρικούς χώρους με τα υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας, άνεσης και αισθητικής, ιατρικό εξοπλισμό με τεχνολογία αιχμής, στελεχωμένα από καταξιωμένους ιατρούς στο είδος τους και συνδεδεμένα μεταξύ τους με το πλέον σύγχρονο σύστημα τηλεϊατρικής στην Ελλάδα.

Η Ευρωκλινική Αθηνών ξεκίνησε τη λειτουργία της το 1998 προσφέροντας εξαιρετικές υπηρεσίες υγείας με κέντρο τον άνθρωπο. Αποτελεί ένα άρτιο διαγνωστικό, χειρουργικό και θεραπευτικό κέντρο ικανό να ανταπεξέλθει στις προσδοκίες των ασθενών της θέτοντας υψηλότατα στάνταρ και αυστηρή πολιτική ποιότητας εφάμιλλη των μεγαλύτερων νοσηλευτικών κέντρων του εξωτερικού.
Η Ευρωκλινική Αθηνών είναι πιστοποιημένη με το EN ISO 9001:2008 καθώς επίσης και με την Ευρωπαϊκή προδιαγραφή ΕN 15224:2012 για την ποιότητα των παρεχόμενων Υπηρεσιών Υγείας. Το 2016 είναι έτος ορόσημο, αφού σε συνεργασία με την TUV Austria Hellas, έγινε η πρώτη κλινική στην Ελλάδα και την Ευρώπη που έλαβε την Πανευρωπαϊκή Πιστοποίηση «Patients’ Friendly Hospitals».

Χορηγοί Επικοινωνίας

Press Office